Aktualności Aktualności

Dzierżawa gruntów rolnych - gmina Komarówka Podlaska

 

 

Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza wszczęcie postępowania służącego wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych położonych na terenie gmin Komarówka Podlaska, Drelów i Międzyrzec Podlaski.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem działek proszone są o składanie ofert na piśmie (stanowiących załącznik do pobrania) w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 10:00, podając w nich wybrane pakiety oraz oferowane przeliczniki.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - dzierżawa gruntów rolnych" w sekretariacie Nadleśnictwa Międzyrzec, ul. Warszawska 53, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Szczegóły do pobrania poniżej. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących postępowania udziela Pan Adrian Wasiluk w dni robocze w godzinach 7:30 14:30.

Tel. (83) 371-42-06, e-mail: adrian.wasiluk@lublin.lasy.gov.pl