Aktualności Aktualności

Dzierżawy gruntów rolnych – wyniki postępowania

Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza wszczęcie postępowania służącego wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych położonych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem działek proszone są o składanie ofert na piśmie (stanowiących załącznik do pobrania) w terminie do dnia 5.10.2018 r. do godziny 10:00, podając w nich wybrane pakiety oraz oferowane przeliczniki.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – dzierżawa gruntów rolnych” w sekretariacie Nadleśnictwa Międzyrzec ul. Warszawska 53, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących postępowania udziela Pan Adrian Wasiluk w godzinach 7:30 - 14:30, tel. (83) 371-42-06, e-mail: adrian.wasiluk@lublin.lasy.gov.pl