Aktualności Aktualności

NA KARTACH HISTORII W LEŚNICTWIE ŻEROCIN

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Międzyrzec – cz.2

W drugiej  audycji leśnej red. Piotr Łoś odwiedził leśnictwo Żerocin, by wysłuchać opowieści związanej z usypaniem na tym terenie  kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego. – W naszym regionie Podlasiacy, wdzięczni za dar wolności, usypali dziesięć kopców pamięci Legionów  Polskich i ich komendanta Józefa Piłsudskiego. W 1936r społeczność Żerocina na usypanie kurhanu potrzebowała trzech miesięcy. Powtórne odsłonięcie kopca odbyło się  po 64 latach od pierwszej tego typu uroczystości – wyjaśnia Adam Szulik, sekretarz Nadleśnictwa Międzyrzec, w 2000r wójt gminy Drelów i inicjator odbudowy zniszczonego kopca marszałka.

W Żerocinie, dla oddania hołdu J. Piłsudskiemu twórcy polskiej niepodległości i upamiętnienia pobytu w 1915r I Brygady Legionów Polskich, 12 maja 1936r rozpoczęto sypanie pamiątkowego kopca. Ziemię na kurhan konnymi wozami zwozili mieszkańcy wsi: Bereza, Danówka, Dołha, Drelów, Puchacze, Rogoźniczka, Witoroż, Zahajki i Żerocin. Na jego odsłonięcie 15 sierpnia 1936r przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, wojska oraz duchowieństwo diecezji podlaskiej.

W okresie PRL-u  kopiec rozplantowano, a ziemię wysypano na drogi. Pamiątkowy kamień ocaliło przed zniszczeniem kilku mieszkańców Żerocina, a po wybudowaniu kaplicy w 1988r  został on umieszczony na kościelnym placu. W 1993r inicjatywy wójta gminy Drelów Adama Szulika związany został  Komitet Odbudowy Kopca w Żerocinie, zaczęto też gromadzić ziemię pod przyszły kopiec. Ostateczną decyzję podjęła miejscowa rada gminy, wyrażając 30 czerwca 1999r. zgodę na wzniesienie kopca Józefa Piłsudskiego.   – Pierwotnie miał on być usypany na gruntach Lasów Państwowych; prowadziliśmy w tej sprawie rozmowy z Nadleśnictwem Międzyrzec, które wyraziło na to zgodę – wspomina A. Szulik. Nowy kurhan usypano jednak w centrum Żerocina, obok nowo wybudowanej szkoły noszącej imię Legionów Polskich. Został uroczyście odsłonięty 15 sierpnia 2000r, po 64 latach od pierwszej tego typu uroczystości.

Leśnicy pamiętają o tym miejscu. O historii kopca marszałka opowiada w audycji A. Szulik.

 

Link do audycji: https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-13-09-2019/