Asset Publisher Asset Publisher

PAMIĘCI LEŚNIKÓW Z LEŚNICTWA DOŁHA

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Międzyrzec – cz.4

W audycji przypomnienie postaci dwu leśników z Leśnictwa Dołha, którzy zginęli z rąk kłusowników. Na terenie leśnictwa znajduje się okazały krzyż z piaskowca, z inskrypcją, poświęconą leśniczemu Franciszkowi Kucharkowi, który z rąk kłusownika zginął tam właśnie w 1934r. W podobnych okolicznościach, podczas pracy w lesie,  przez kłusownika został zabity w 1907r.  leśniczy Bolesław Zwolanowski. Obaj leśniczowie mają swoje pomniki w lesie we wsi Dołha (oddziały 154 i 157a).

W tamtych latach, bo już od 1887 roku, nadleśniczym najpierw w Turowie (k. Radzynia Podlaskiego), a potem w Międzyrzecu Podlaskim był znany tam człowiek, Witold Pracki, nie tylko zarządca leśny, ale też pasjonat historii lokalnej, ludoznawca i – jak o nim mówiono – wszędobylski. To Pracki zadbał, aby pamięć o B. Zwolanowskim przetrwała(„Sylwan” 1907/12).

Opisana historia obu leśniczych wydarzyła się na terenie ordynacji międzyrzeckiej rodziny Potockich z Krzeszowic. Andrzej Kazimierz hr. Potocki (1861-1908), polityk, marszałek Sejmu Krajowego w Galicji i prezydent Namiestnictwa Galicyjskiego, swoje dobra ziemskie oraz zakłady przemysłowe miał głównie w Galicji (z centrum w Krzeszowicach), kopalnię glinki ogniotrwałej w Grójcu.  Dobra międzyrzeckie (ok. 41 tys. ha) były więc bardzo odległe w stosunku do innych, położone też w Królestwie Polski. Mimo odległości w stosunku do Lwowa, Krakowa czy Krzeszowic, nie zaniedbywał ich; przeciwnie rozwijały się doskonale, o czym może świadczyć doskonały stan jego lasów. Lasy Potockich, stanowiące dziś m.in. część Nadleśnictwa Międzyrzec, miały zorganizowaną strukturę administracyjną, która nawet z dzisiejszej perspektywy może imponować. Ale równie ważny był stosunek właściciela do swoich podwładnych, czego dobrym przykładem jest właśnie los obu leśniczych. Pamiątkowe postumenty w lesie (ku czci zamordowanych przez kłusowników leśniczych), jak
i grobowiec na cmentarzu w Dołdze są fundacji Potockich z Międzyrzecza Podlaskiego, a wystawione przez kolegów leśników.
 W 2018r., w setną rocznicę odzyskania Niepodległości, międzyrzeccy leśnicy odrestaurowali te miejsca, wykonując m.in. wokół pomników drewniane ogrodzenia.

21 września,  w drodze powrotnej z Jasnej Góry pracownicy Nadleśnictwa Międzyrzec nawiedzili cmentarz w Miedźnie, gdzie pochowany jest Bolesław Zwolanowski. Zapalono znicz przy grobie leśniczego i odczytano list pośmiertny – wspomnienie,  napisany  przez  nadleśniczego Witolda Prackiego.

W audycji wzięli udział:

-  Adam Szulik, sekretarz Nadleśnictwa Międzyrzec

-  Tomasz Łuciuk, leśniczy Leśnictwa Dołha

 

Link do audycji: https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-27-09-2019/