Asset Publisher Asset Publisher

WALKA Z ASF TRWA

24 sierpnia z pomocą kół łowieckich, zakładów usług leśnych współpracujących z Nadleśnictwem Międzyrzec oraz Gmin: Międzyrzec Podlaski, Drelów i Komarówka Podlaska, przeprowadzimy poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków na terenie 8 leśnictw:  Sokule, Dołha, Sitno, Żerocin, Bereza, Leszczanka, Witoroż i Żelizna.

W akcji weźmie udział około 130 osób, dzięki czemu planowane jest przejście przez 40 oddziałów wyżej wymienionych leśnictw. Szczególny nacisk będziemy kładli  na przeszukanie miejsc wilgotnych i ostoi wykorzystywanych przez dziki.

Zarządzenie Nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.07.2017 r. w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie PGL LP,  zobowiązuje 18 nadleśnictw położonych w całości lub w części w strefie WAMTA (tereny położone w pasie o szerokości 50 km wzdłuż wschodniej granicy kraju) oraz w strefach wyznaczonych przez inspekcję weterynaryjną do rozpoczęcia przeszukiwań terenów leśnych. Ich celem jest odnajdywanie padłych dzików lub ich szczątków. Akcja ta będzie miała charakter cykliczny – comiesięczny.