Asset Publisher Asset Publisher

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Liga Ochrony Przyrody w Lublinie zapraszają nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty pn. "Zasady zrównoważonej i wlelofunkcyjnej gospodarki lesnej", które odbęda się w dniach 13-14 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim.

Ich celem jest przybliżenie nauczycielom przyrody, biologii i geografi zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej poprzez takie tematy jak: różnorodne funkcje lasu, ochrona lasu, ochrona przyrody w lasach, gospodarka leśna w lasach oraz przydatne w lesie gry i zabawy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli z terenu województwa lubelskiego do udziału.

Poniżej znajdą Państwo kartę zgłoszeniową oraz program szkolenia.

Kartę należy wypełnić i odesłać w wersji elektronicznej do dnia 02.10.2017 r. na adres:edukacja@lublin.lasy.gov.pl.

Uwaga!! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

resources-to-get