Aktualności

SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH MIĘDZYRZEC PODLASKI – RUDNIKI – DOŁHA – ŻEROCIN – UTRÓWKA 11 MAJA 2017 R.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Od 9 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy cennik detaliczny na drewno. W porównaniu do roku poprzedniego ceny spadły.

Oferta łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzec zlokalizowanych jest 13 obwodów łowieckich

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Międzyrzec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2015 r.