Asset Publisher Asset Publisher

NOWE WARUNKI TECHNICZNE NA DREWNO

SZKOLENIE BRAKARSKIE

Kadra terenowa Nadleśnictwa Międzyrzec, specjaliści SL posiadający kurs brakarski oraz stażyści wzięli udział w szkoleniu, poświęconym Zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego LP w sprawie wprowadzania warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP. Szkolenie odbyło się 14 listopada br. i składało się z dwóch części: teoretycznej – w siedzibie nadleśnictwa i praktycznej – na terenie leśnictwa Sitno.
Celem szkolenia było zapoznanie z nowymi wytycznymi w zakresie odbiórki drewna, sposobu jego pomiaru, określania wad drewna, a także nowych zasad składania reklamacji. Miało ukazać różnice pomiędzy aktualnie obowiązującymi normami i warunkami technicznymi na drewno, a warunkami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Szkolenie przeprowadził st. specjalista SL Ireneusz Kuberski z Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Lublinie. Drewno do celów szkoleniowych przygotował Mirosław Szczepaniuk, leśniczy leśnictwa Sitno.