Asset Publisher Asset Publisher

TYSIĄC DRZEW NA MINUTĘ

W Lasach Państwowych rozpoczęło się sadzenie drzew. Co roku leśnicy sadzą ok.500 milionów nowych sadzonek, co daje aż 1000 drzew na minutę.

Obliczono, że gdyby wszystkie sadzonki  posadzić w jednym rzędzie, dałoby to odległość z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Po zsumowaniu  ich powierzchni  można  byłoby  obsadzić  prawie 75 tys. boisk piłkarskich. W Polsce co roku leśnicy sadzą coraz więcej drzew liściastych, dlatego ich udział od czasów wojny zwiększył się z 13 do 23%.

Lesistość Polski w 2011 r. wg województw

Ponad 3 tys ha wyniesie powierzchnia zalesień i odnowień w Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie. Wykorzystane do tego zostaną sadzonki z 40 szkółek leśnych, znajdujących się na terenie nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP, gdzie wyprodukowano ok. 40 milionów drzew i krzewów.

Szkółka Leśna Żerocin

W Nadleśnictwie Międzyrzec

Nadleśnictwo Międzyrzec planuje w tym roku  wykonanie odnowień na powierzchni ponad 117 ha, do czego zostanie zużytych 759 tys sztuk sadzonek ( ponad 226 tszt sadzonek  drzew iglastych i ponad 531 tszt. liściastych); spośród 1810 tszt sadzonek wyprodukowanych w 3 szkółkach leśnych, zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Sitno. Wśród gatunków iglastych dominują: modrzew europejski, świerk pospolity i sosna zwyczajna. Gatunki liściaste to: brzoza brodawkowata, olsza czarna, dąb szypułkowy, klon jawor, klon pospolity oraz lipa drobnolistna.

Wyjmowanie sadzonek dębu na Szkółce Leśnej Żerocin

Międzyrzeccy leśnicy przygotowali także plany zalesiania w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na powierzchni ok. 5 ha. Do zalesień wykorzystają około 25 tysięcy sztuk sadzonek. W tym roku nadleśnictwo nie prowadzi zalesień na gruntach rolnych, znajdujących się w jego zarządzie.

Wyjmowanie sadzonek dębu na Szkółce Leśnej Żerocin

Kiedy i  co sadzimy?

Okres sadzenia młodych drzewek w lesie to wiosna i jesień. – Determinuje to zegar biologiczny roślin; młode drzewka powinniśmy sadzić wtedy, kiedy są w spoczynku – wyjaśnia Leszek Michalec, nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec. – Kiedyś tradycją leśną było sadzenie drzew  tylko wiosną, teraz robimy to także wiosną i jesienią . Jest taka stara niepisana zasada, która mówi, że gatunki iglaste sadzimy tylko wiosną; zaś liściaste możemy sadzić zarówno wiosną jak i jesienią – dodaje. Nadleśniczy zwraca uwagę na wykorzystywanie przy odnowieniach sadzonek mikoryzowanych, z zakrytym systemem korzeniowym ( tzw. bryłką). – Sadzonka nie przeżywa wówczas „stresu'' spowodowanego wyjęciem ze szkółki i posadzeniem na powierzchni, w której będzie rosła. Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym pozwala na wydłużenie okresu sadzenia wiosną i jesienią, poza tym sadzonki łatwiej się przyjmują i w pierwszych 2-3 latach szybciej rosną – podkreśla nadleśniczy.

Sadzenie dębów na terenie leśnictwa Sitno

Odnowienia a zalesienia

W Lasach Państwowych w 95% prowadzone są odnowienia. Odnowienie – to sadzenie młodych drzewek w miejscu gdzie rósł las i został wycięty. Udział przyrody w tym procesie ogranicza się do zapewniania optymalnych warunków wzrostu i rozwoju drzewek. – Na terenie naszego nadleśnictwa inicjowane są także odnowienia naturalne; mamy np. piękne odnowienia naturalne sosny pospolitej – wyjaśnia L. Michalec. Natomiast zalesienie to sadzenie drzew na obszarach, gdzie lasu wcześniej nie było  (np. polach, łąkach, nieużytkach). – Warto pamiętać, że w Lasach Państwowych panuje zasada – „jaką powierzchnię wyciąłeś, taką musisz zasadzić". Np. średnio na hektarze lasu w wieku 100 lat rośnie ok.500 drzew. Jeśli zatem wytniemy hektar  tego lasu, na  powierzchni  tej posadzimy 7000 drzew. W  zamian za jedno wycięte drzewo sadzimy 14 nowych – tłumaczy nadleśniczy.

5-cio letnia uprawa modrzewia na terenie leśnictwa Sitno

Kto sadzi młody las?

Przede wszystkim zajmują się tym zul-e ( zakłady usług leśnych), które świadczą usługi na rzecz nadleśnictwa. Ale nadleśnictwo zachęca też innych. – W tym roku w sadzeniu lasu symbolicznie będą nas wspierali członkowie Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji a także dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach – wylicza L. Michalec. – Zapraszamy do pracy młodych m.in. po to, by wzrastała w nich świadomość, że las może pojawić się sam ale dużo łatwiej i szybciej będziemy go mieli wówczas, gdy sami go  posadzimy. Chcemy także uzmysłowić celowość naszych działań i  pokazać młodzieży, że wycinka drzew nie jest bezmyślna, lecz prowadzi do wymiany pokoleń w lesie – dodaje. Gatunki drzew do odnowień i zalesień leśnicy dobierają zgodnie z siedliskiem, co oznacza, że wybór gatunków dyktują warunki środowiska i sadzimy drzewa takie, jakie powinny rosnąć naturalnie  na danej glebie. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Sadzenie dębów na terenie leśnictwa Sitno