Aktualności

Zakończył się XXIX Ogólnopolski Rajd Leśników „Tropem Niedźwiedzia"- Bieszczady 2017. W grupie półtora tysiąca uczestników rajdu, przemierzających szlaki Beskidu Niskiego, Pogórza i Bieszczadów, znalazła się też reprezentacja Nadleśnictwa Międzyrzec.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Od 26 maja 2017 roku obowiązuje nowy cennik na sprzedaż detaliczną drewna.

Oferta łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzec zlokalizowanych jest 13 obwodów łowieckich

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Międzyrzec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2015 r.