Aktualności

Z udziałem delegacji leśników 11 listopada w Międzyrzecu odbyły się uroczystości 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Aktualny cennik detaliczny na sadzonki

Oferta łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzec zlokalizowanych jest 13 obwodów łowieckich

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Międzyrzec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2016 r.