Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Międzyrzec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2015 r.

1. Zapas grubizny brutto: 3 255 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 125,50 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

Gatunek

Klasy wieku (ha)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

KO

KDO

So

706,58

647,16

1086,51

2248,12

1253,14

651,43

189,48

52,58

368,45

74,16

Md

43,35

31,03

12,63

2,83

 

 

0,58

 

0,68

 

Św

10,65

46,00

17,84

12,73

5,31

0,62

 

 

2,06

0,75

Jd

0,46

 

2,76

 

 

 

 

 

0,44

 

Bk

 

 

2,71

1,10

 

 

 

 

 

 

Db

311,04

221,37

189,13

244,40

281,29

137,66

84,49

26,38

162,24

8,91

Db s.

224,55

7,99

 

 

 

0,98

29,36

 

197,93

7,22

Db c.

1,06

0,32

3,45

0,60

 

 

 

 

0,21

 

Kl

1,06

0,19

0,87

0,14

 

 

 

 

0,12

 

Jw.

2,98

2,01

3,48

 

0,32

 

 

 

0,30

 

Wz

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Js

4,10

7,31

9,38

3,35

6,48

1,70

 

 

2,79

0,14

Gb

0,88

14,36

101,44

87,86

23,24

3,32

 

 

34,22

2,14

Brz

96,03

354,06

370,83

516,97

170,15

19,03

1,49

 

68,90

19,66

Ol

256,35

262,98

198,47

226,38

155,05

37,10

 

 

50,35

18,66

Tp

 

 

1,97

 

 

 

 

 

13,34

 

Os

0,64

7,32

14,17

17,15

5,27

 

 

 

1,43

0,41

Wb

 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

3,96

0,45

2,20

0,78

1,17

0,90

3,26

 

0,65

 

Ak

0,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

1663,98

1603,13

2017,84

3362,41

1901,42

852,74

308,66

78,96

904,11

132,05

 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: nasiona - 4926,54 kg, szyszki - 1201,00 kg, zwierzyna - 0 szt., stroisze - 0 mp, choinki - 334 szt.

5. Produkcja sadzonek: 2 060,52 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 19,73 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 831,00 ha

8. Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: strefy całoroczne - 14, strefy okresowe - 18

9. Lasy HCVF ogółem: 3053,35 ha w tym:

a. obszary chronione w rezerwatach: 128,84 ha

b. obszary chronione w parkach krajobrazowych: 0,00 ha

c. ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 608,92 ha

d. kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0,00 ha

e. ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 34,46 ha

f. ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 0,00 ha

g. lasy wodochronne: 2277,83 ha

h. lasy glebochronne: 0,00 ha

i. lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 0,62 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 4 254 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem: 67 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów): 48