Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Międzyrzec
Nadleśnictwo Międzyrzec
83 371 42 06
83 371 64 21

ul. Warszawska 53

21-560 Międzyrzec Podlaski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec
Leszek Michalec
83 371 42 06
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Kowalczuk
83 371 42 06
Inżynier Nadzoru
Janusz Kossak
501 609 780
Główny Księgowy
Danuta Stępień
797 348 878

Dział gospodarki leśnej

Bogdan Gałka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 508 659 629, wew. 2
Ireneusz Sójka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 797 348 892, wew. 2
Łukasz Rumiński
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 797 348 873, wew. 8
Małgorzata Chmura
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 83 371 42 06, wew. 8
Jacek Kossak
Specjalista
Tel.: 508 345 558
Adrian Wasiluk
Referent
Tel.: 537 865 505, wew. 9
Przemysław Szczepaniuk
Starszy Referent
Tel.: 537 865 465, wew. 9
Daniel Szlendak
Starszy Referent
Tel.: 83 371 42 06, wew. 2

Dział finansowo-księgowy

Agnieszka Filipiuk
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 516 046 791, wew. 3
Agnieszka Karwowska
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 797 348 872, wew. 3
Beata Antoniuk-Kozak
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 83 371 42 06, wew. 3

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gajaszek
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 797 348 869, wew. 4

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Gajecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 509 142 239
Zbigniew Barczuk
Strażnik leśny
Tel.: 509 142 279
Dariusz Jastrzębski
Strażnik leśny
Tel.: 793 474 856

Dział administracyjno-gospodarczy

Adam Szulik
Sekretarz
Tel.: 515 161 465, wew. 5
Małgorzata Gajecka
Sekretarka
Tel.: 535 562 530, wew. 1
Iwona Kuba
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 797 348 884, wew. 6
Edward Górski
Specjalista ds. transportu
Tel.: 660 671 008, wew. 7
Wiesław Obroślak
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 660 782 003, wew. 6
Adam Sokólski
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 508 359 485, wew. 7